» Programcsomagok » HCMC Alapellátás programcsomag » Egyéni gondozási terv »
Egyéni gondozási terv


A modulban lerögzíthet a fizikai ellátás, mentális ellátás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás megtervezésének elemei. A gondozási folyamat könnyebben követhető a modul alkalmazásával.

A házi segítségnyújtásban és /vagy nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az esetben, ha az ellátott kizárólag

  • tanácsadásban,
  • alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban,
  • nappali melegedő szolgáltatásában,
  • klubfoglalkozásban részesül.